Wekelijks vergelijken met collega telers …

Hoe zit ik met mijn productie ten opzichte van andere collega’s ? Hoe presteert een ander teeltplan of teeltsysteem, met andere woorden wat is haalbaar ? Hoe zijn de middenprijzen bij andere afzetorganisaties ? DeliGrow heeft hiervoor een centrale databank ontwikkeld, waarin opbrengsten van verschillende telers in verschillende regio’s rechtstreeks van de afzetorganisaties worden ingelezen. Er zijn rechtstreekse koppelingen gemaakt met:  ZON Fruit & Vegetables, The Greenery, VDN en BGB. De cijfers zijn dus absoluut betrouwbaar. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikersvriendelijk. geen extra werk en betrouwbaar …

De bedrijfsvergelijking voorziet in duidelijke overzichten en grafieken en geeft hierdoor snel inzicht in verschillen tussen bedrijven en productiepatronen bij nieuwe teeltsystemen. Het is een “bekijktool”, dus je hebt er zelf geen invoerwerk van. Elke week even gegevens ophalen met internet en klaar ! De tool is ook voor uw eigen bedrijf met vestigingen in zetbaar.

Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met Gerrit Goedknegt, telefoon: 06-14992472.